Органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів : А) травні вакуолі б) лізосоми в) клітинний центр г) скоротливі вакуолі -?

Биология | 5 - 9 классы

Органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів : А) травні вакуолі б) лізосоми в) клітинний центр г) скоротливі вакуолі -.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Dinamometr402 19 февр. 2022 г., 20:28:33

Вакуоли, н только у одноклеточных животных.

Nastya2u6347 10 мая 2022 г., 19:46:49 | 5 - 9 классы

Яку будову має клітина?

Яку будову має клітина?

Які відмінні риси рослинної і тваринної клітини ?

Lilitchumak 22 мая 2022 г., 09:34:36 | 5 - 9 классы

Безперервність життя на Землі забезпечується а) ростом клітин ; б) розмноженням клітин ; в) обміном речовин ; г) подразливістю клітин?

Безперервність життя на Землі забезпечується а) ростом клітин ; б) розмноженням клітин ; в) обміном речовин ; г) подразливістю клітин.

Установіть послідовність поділу клітин ; а) утворення двох дочірних клітин ; б) розміщення хромосом посередині клітини ; в) розходження частин хромосом до різних кінців клітини ; г) ущільнення хромосом ; д) поділ цитоплазми материнськои клітини .

Установіть відповідність між органелами рослинної клітини та їхніми функціями (одна зайва).

АнонАнонимусов 26 февр. 2022 г., 03:56:19 | 5 - 9 классы

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬВиберіть із запропонованих відповідей правильну1?

ТЕСТ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1.

Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана : а) білки та вуглеводи ; б) вугле -

води та ліпіди ; в) білки та ліпіди ; г) ліпіди і мінеральні солі.

2. Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу : а) бактерії ; б) справжні гриби ; в) рослини ; г) тварини.

3. Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс : а) бактерії ; б) гриби ; в) рослини ;

г) тварини.

4. Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми : а) білки та ліпіди ; б) білки та ДНК ; в) білки та

РНК ; г) ліпіди та РНК.

5. Назвіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина» : а) Р.

Гук ; б) Т.

Шванн ; в) М.

Шлейден ;

г) Р.

Вірхов.

6. Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині : а) лізосоми ; б) комплекс Гольджі ;

в) мітохондрії ; г) ендоплазматична сітка.

7. Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних орга -

нізмів : а) травні вакуолі ; б) лізосоми ; в) клітинний центр ; г) скоротливі вакуолі.

8. Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом : а) мРНК ; б) тРНК ; в) рРНК ; г) ДНК.

9. Назвіть структури, які наявні у хлоропластах : а) кристи ; б) центріолі ; в) тилакоїди ; г) нуклеосоми.

10. Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів : а) комплекс Гольджі ; б) рибосоми ; в) ендоплаз -

матична сітка ; г) мітохондрії.

11. Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер : а) еритроцити більшості ссавців ; б) клітини епітелію ;

в) лейкоцити ; г) нейрони.

12. Назвіть структури, які трапляються всередині ядра : а) субодиниці рибосом ; б) тилакоїди ; в) ламели ;

г) кристи.

13. Укажіть органели, здатні до самоподвоєння : а) рибосоми ; б) хлоропласти ; в) лізосоми ; г) вакуолі з клітин -

ним соком.

14. Назвіть органели, у яких міститься ДНК : а) рибосоми ; б) мітохондрії ; в) лізосоми ; г) комплекс Гольджі.

15.   Назвіть органели, які мають власні рибосоми : а) комплекс Гольджі ; б) лізосоми ; в) хлоропласти ;

г) травні вакуолі.

Ladygurabanidz 1 июн. 2022 г., 20:25:56 | 5 - 9 классы

Самоконтроль знань Тест - застосування 2?

Самоконтроль знань Тест - застосування 2.

СТРУКТУРА КЛІТИН

Які органели руху мають лейкоцити людини?

А псевдоніжки Б джгутики В війки Г щупальці.

DINCVERQWER0 30 янв. 2022 г., 10:33:27 | 10 - 11 классы

Що спільного та відмінного в будові та функціонуванні клітин одноклітинних організмів і клітин, що входять до складу тих чи інших тканин?

Що спільного та відмінного в будові та функціонуванні клітин одноклітинних організмів і клітин, що входять до складу тих чи інших тканин?

XXametXx 19 февр. 2022 г., 13:23:41 | 5 - 9 классы

Які органи регулються внутрішньоклітиниий тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів?

Які органи регулються внутрішньоклітиниий тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів.

Zigaltseva 13 апр. 2022 г., 15:46:42 | 5 - 9 классы

Які з органел еукаріотичної клітини беруть участь у синтезі органічних сполук?

Які з органел еукаріотичної клітини беруть участь у синтезі органічних сполук?

Допоможіть.

Don77 16 мар. 2022 г., 00:00:14 | 5 - 9 классы

Укажіть органели , у яких міститься хлорофіл?

Укажіть органели , у яких міститься хлорофіл.

А) мітохондрії

б) вакуолі

в) вакуолі

г) комплекс Гольджі.

Polinik12272004 21 февр. 2022 г., 22:45:11 | 1 - 4 классы

У одноклітинних організмів є певні переваги : їхня клітина - самостійний організм, який може жити в невеликому просторі і не потребує?

У одноклітинних організмів є певні переваги : їхня клітина - самостійний організм, який може жити в невеликому просторі і не потребує.

Школароссии2 14 февр. 2022 г., 13:39:48 | 5 - 9 классы

Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітнах одоклітнних прісоводних?

Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітнах одоклітнних прісоводних.

На этой странице находится вопрос Органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів : А) травні вакуолі б) лізосоми в) клітинний центр г) скоротливі вакуолі -?. Здесь же – ответы на него, и похожие вопросы в категории Биология, которые можно найти с помощью простой в использовании поисковой системы. Уровень сложности вопроса соответствует уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов. В комментариях, оставленных ниже, ознакомьтесь с вариантами ответов посетителей страницы. С ними можно обсудить тему вопроса в режиме on-line. Если ни один из предложенных ответов не устраивает, сформулируйте новый вопрос в поисковой строке, расположенной вверху, и нажмите кнопку.