(Текст написаний по український) Дати відповідь на запитання?

Биология | 1 - 4 классы

(Текст написаний по український) Дати відповідь на запитання.

2 и 3 завдання.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Leryasha 13 янв. 2024 г., 13:48:01

Половой орган мужика саприкосается с половым органам женщины.

Amin035 11 мар. 2024 г., 07:31:49 | 5 - 9 классы

Помогите с задачей?

Помогите с задачей.

Текст для минимума символов.

Nastyaanastasi27 21 мар. 2024 г., 01:37:43 | студенческий

Назвіть мономер нуклеїнових кислот?

Назвіть мономер нуклеїнових кислот.

Виберіть одну відповідь :

гліцерин

амінокислоти

прості сахара

нуклеотиди.

Balteshova 12 мар. 2024 г., 02:34:00 | 5 - 9 классы

Чи можуть процеси бродіння відбуватися в організмі людини?

Чи можуть процеси бродіння відбуватися в організмі людини?

Відповідь обгрунтуйте.

50 баллов!

12365799 9 февр. 2024 г., 10:43:57 | 5 - 9 классы

Чому на зиму у деяких тварин накопичується велика кількість підшкірного жиру?

Чому на зиму у деяких тварин накопичується велика кількість підшкірного жиру.

Відповідь обгрунтувати.

​.

Юлия1663 14 мар. 2024 г., 07:15:12 | 5 - 9 классы

Спіймай помилку (робити тільки друге)І дай правильну відповідь​?

Спіймай помилку (робити тільки друге)І дай правильну відповідь​.

Mimer 17 мар. 2024 г., 23:24:35 | студенческий

Виберіть одну правильну відповідь 1?

Виберіть одну правильну відповідь 1.

Виберіть пару речовин із яких синтезуються вуглеводи :

а) вуглекислий по і кисень ; б) вуглекислий газ і вда

в) вода і амінокислоти ; г) карбонатна кислота і кисень

2.

Виберіть речовину молекула якої побудована із залишків а) і б) глікоген : в гемоглобін ; г) мальтоза

3.

Виберіть речовину, яка належить до липідів

амінокислот :

а) глюкоза 6) колаген, в) жир ; 4 хітин.

У прізвище вченого, який вперше запропонував термін «клітина а) Карл Бер ; 6) Роберт Гук, в) Теодор Швани ; г) Антоні Левенгук.

5. Укажіть речовину із якої побудований поверхневий

клітини

а) хітин : 6) мурсін, 6) целюлоза ; в) колаген

апарат рослинної

6.

Назвіть сполуки, що утворюють, клітинні мембрани а) білки, нуклеїнові кислоти, 6) ліпіди, білки, вуглеводи

в) білки, фосфоліпі

, г) фосфоліпіди, вуглеводи.

7. Який із прикладів ілюструє перетворения лейкопластів на хлоропласти а) дозрівання томатів на сонці, 6) утворення білої м'якоті полуниць ;

в) пожовтіння лимонів ;

г) позелевіння бульб картоплі на сонц

8.

Який основний шлях розщеплення органічних речовин у нейрона : а) гідроліз глюкози 5) гліколі, в бродіння ; г) аеробне розщепления.

9. Як називаються утвори нейронів для комунікації з іншими нервовими клітинами

а) десмосоми, 6) плазмодесми ;

синапси, г) аксони

10.

В якому наборі хромосом спадкова інформація передається наступному поколінню

а) у гаплоїдному ; 6) у диплоїдному, в) у триплоїдному ; г) у поліплоїдному 11.

Як називається процес видозміни спадкової інформації, що є основою такої

різноманітності а) репарація ; б) рекомбінація ; в) реплікація, г) регенерація

12.

Укажіть як називається найдовша фаза мітозу під час якої відбувається конденсація

хромосом :

а) профаза ; 6) метафаза ; в) анафаза ; в телофаза

Виберіть дві правильні відповіді 13.

Виберіть структури клітини, які належать до двомембранних :

а) лізосоми ; 6) клітинний центр ; в) пластиди, г) мітохондрії, д) рибосоми 14.

Виберіть структури клітини, якими утворено цитоскелет : а) гіалоплазма ; б) мікрофіламенти ; в) ендоплазматична сітка : гі мікротрубочки,

д) комплекс Гольджі

15.

Виберіть процеси клітини які є асиміляційними :

а) гліколіз, бу фотосинтез ; в) біосинтез білка ; г) розщепления АТФ, д) дихання

а) 2 молекули молочної кислоти ;

в) 2 молекули АТФ, г) вуглекислий

д) 38 молекул АТФ.

16. Укажіть речовини, які утворюються під час гліколізу 6) 36 молекул АТФ

17.

Укажіть скільки водневих зв'язків утворюється між комплементарними

нуклеотидами ДНК : а) два між А - Т ; б) три між А - 1 ; в) два між Г - 1 ; г) три між Г - Ц ; д) два між А - У.

18. Виберіть ознаки, які характеризують жіночу статеву клітину ссавців :

а) велика не рухома ; 6) велика рухома ; в) невелика рухома ; г) невелика нерухома ;

д) містить запас поживних речовин ; е) не містить запасу поживних речовин 19 Виберіть одне із запропонованих завдань і виконайте його 1.

Порівняйте процеси мітозу та мейозу та схарактеризуйте їх біологічну

роль

2.

Порівняйте процеси транскрипції та реплікації

3.

Поясніть, в чому полягає універсальність генетичного коду.

Bochko86 26 мар. 2024 г., 16:42:14 | студенческий

Дайте відповідь на запитання 1?

Дайте відповідь на запитання 1.

Як здійснюється гуморальна регуляція діяльності організму людини?

2. Які залози називають залозами внутрішньої секреції?

3. Які залози називають за - лозами змішаної секреції?

4. Що собою становить гіпофіз?

5. Яка роль гіпофіза в регуляції діяльності ендокринної системи?

6. Як нервова та гуморальна регу - ляція взаємодіють між собою?

​.

Inessa251213 28 мар. 2024 г., 14:09:54 | 5 - 9 классы

Установіть відповідь між поняттями та визначеннями( 8 завдання)?

Установіть відповідь між поняттями та визначеннями( 8 завдання).

DashaDashaTa 29 мар. 2024 г., 03:04:50 | 10 - 11 классы

С какой целью в исследовании новой вакцины от малярии участвовала контрольная группа?

С какой целью в исследовании новой вакцины от малярии участвовала контрольная группа?

Прочитайте текст.

Запишите свой ответ на вопрос.

Текст : Абсолютное большинство случаев заражения малярией приходится на Африку.

Малярия является одной из главных причин детской смертности в африканских странах.

Для борьбы с этим страшным заболеванием учёные уже много лет разрабатывают вакцины.

Наконец в результате десятилетий проб и ошибок в 2019 году учёные завершили масштабные испытания первой в мире вакцины от малярии.

Исследование проводилось в небольшой местности в Африке.

В нём приняли участие 450 детей в возрасте от 5 до 17 месяцев.

Их разделили на три группы : двум группам вводили вакцины в разной дозировке, а третья, контрольная группа, получила вакцину от бешенства.

Исследование проводилось с мая по август 2019 года, задолго до ожидаемого пика заболеваемости малярией.

После 12 месяцев наблюдения исследователи сообщают о том, что эффективность вакцинации в группе, получившей большую дозу препарата, составила целых 77 %, а во второй группе – 71 %.

​.

Вы находитесь на странице вопроса (Текст написаний по український) Дати відповідь на запитання? из категории Биология. Уровень сложности вопроса рассчитан на учащихся 1 - 4 классов. На странице можно узнать правильный ответ, сверить его со своим вариантом и обсудить возможные версии с другими пользователями сайта посредством обратной связи. Если ответ вызывает сомнения или покажется вам неполным, для проверки найдите ответы на аналогичные вопросы по теме в этой же категории, или создайте новый вопрос, используя ключевые слова: введите вопрос в поисковую строку, нажав кнопку в верхней части страницы.