Більшість організмів дихають азотом, що міститься в повітрі?

Биология | 5 - 9 классы

Більшість організмів дихають азотом, що міститься в повітрі.

​.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Mihas1 15 февр. 2024 г., 02:49:01

Ответ :

Повітря — природна суміш газів, з якої складається атмосфера Землі.

Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, тоді, коли інші планети мало цікавили людство, і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

Повітря — життєво важливий компонент довкілля, навколишнього природного середовища).

123456789barana 2 янв. 2024 г., 15:27:56 | 10 - 11 классы

Чому лише 5% днк, що міститься у хромосомах людини, є носієм генетичної інформації, а інша частина є генетично нейтральною?

Чому лише 5% днк, що міститься у хромосомах людини, є носієм генетичної інформації, а інша частина є генетично нейтральною?

Допоможіть​.

ModilasRU 15 февр. 2024 г., 16:03:07 | 5 - 9 классы

Воздух, который мы вдыхаем, содержит азота :а) 79, 70% ;б) 80, 60% ; в) 79, 03% ; г) 20, 94%?

Воздух, который мы вдыхаем, содержит азота :

а) 79, 70% ;

б) 80, 60% ; в) 79, 03% ; г) 20, 94%.

Kmuzer 27 февр. 2024 г., 01:09:04 | 5 - 9 классы

Заповни таблицю уписавши назви груп організмів у відповідні стовпчики?

Заповни таблицю уписавши назви груп організмів у відповідні стовпчики.

Mimer 17 мар. 2024 г., 23:24:35 | студенческий

Виберіть одну правильну відповідь 1?

Виберіть одну правильну відповідь 1.

Виберіть пару речовин із яких синтезуються вуглеводи :

а) вуглекислий по і кисень ; б) вуглекислий газ і вда

в) вода і амінокислоти ; г) карбонатна кислота і кисень

2.

Виберіть речовину молекула якої побудована із залишків а) і б) глікоген : в гемоглобін ; г) мальтоза

3.

Виберіть речовину, яка належить до липідів

амінокислот :

а) глюкоза 6) колаген, в) жир ; 4 хітин.

У прізвище вченого, який вперше запропонував термін «клітина а) Карл Бер ; 6) Роберт Гук, в) Теодор Швани ; г) Антоні Левенгук.

5. Укажіть речовину із якої побудований поверхневий

клітини

а) хітин : 6) мурсін, 6) целюлоза ; в) колаген

апарат рослинної

6.

Назвіть сполуки, що утворюють, клітинні мембрани а) білки, нуклеїнові кислоти, 6) ліпіди, білки, вуглеводи

в) білки, фосфоліпі

, г) фосфоліпіди, вуглеводи.

7. Який із прикладів ілюструє перетворения лейкопластів на хлоропласти а) дозрівання томатів на сонці, 6) утворення білої м'якоті полуниць ;

в) пожовтіння лимонів ;

г) позелевіння бульб картоплі на сонц

8.

Який основний шлях розщеплення органічних речовин у нейрона : а) гідроліз глюкози 5) гліколі, в бродіння ; г) аеробне розщепления.

9. Як називаються утвори нейронів для комунікації з іншими нервовими клітинами

а) десмосоми, 6) плазмодесми ;

синапси, г) аксони

10.

В якому наборі хромосом спадкова інформація передається наступному поколінню

а) у гаплоїдному ; 6) у диплоїдному, в) у триплоїдному ; г) у поліплоїдному 11.

Як називається процес видозміни спадкової інформації, що є основою такої

різноманітності а) репарація ; б) рекомбінація ; в) реплікація, г) регенерація

12.

Укажіть як називається найдовша фаза мітозу під час якої відбувається конденсація

хромосом :

а) профаза ; 6) метафаза ; в) анафаза ; в телофаза

Виберіть дві правильні відповіді 13.

Виберіть структури клітини, які належать до двомембранних :

а) лізосоми ; 6) клітинний центр ; в) пластиди, г) мітохондрії, д) рибосоми 14.

Виберіть структури клітини, якими утворено цитоскелет : а) гіалоплазма ; б) мікрофіламенти ; в) ендоплазматична сітка : гі мікротрубочки,

д) комплекс Гольджі

15.

Виберіть процеси клітини які є асиміляційними :

а) гліколіз, бу фотосинтез ; в) біосинтез білка ; г) розщепления АТФ, д) дихання

а) 2 молекули молочної кислоти ;

в) 2 молекули АТФ, г) вуглекислий

д) 38 молекул АТФ.

16. Укажіть речовини, які утворюються під час гліколізу 6) 36 молекул АТФ

17.

Укажіть скільки водневих зв'язків утворюється між комплементарними

нуклеотидами ДНК : а) два між А - Т ; б) три між А - 1 ; в) два між Г - 1 ; г) три між Г - Ц ; д) два між А - У.

18. Виберіть ознаки, які характеризують жіночу статеву клітину ссавців :

а) велика не рухома ; 6) велика рухома ; в) невелика рухома ; г) невелика нерухома ;

д) містить запас поживних речовин ; е) не містить запасу поживних речовин 19 Виберіть одне із запропонованих завдань і виконайте його 1.

Порівняйте процеси мітозу та мейозу та схарактеризуйте їх біологічну

роль

2.

Порівняйте процеси транскрипції та реплікації

3.

Поясніть, в чому полягає універсальність генетичного коду.

На этой странице вы найдете ответ на вопрос Більшість організмів дихають азотом, що міститься в повітрі?. Вопрос соответствует категории Биология и уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов классов. Если ответ полностью не удовлетворяет критериям поиска, ниже можно ознакомиться с вариантами ответов других посетителей страницы или обсудить с ними интересующую тему. Здесь также можно воспользоваться «умным поиском», который покажет аналогичные вопросы в этой категории. Если ни один из предложенных ответов не подходит, попробуйте самостоятельно сформулировать вопрос иначе, нажав кнопку вверху страницы.