Процес виділення у молюсків​?

Биология | 5 - 9 классы

Процес виділення у молюсків​.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Cccccc3 12 февр. 2024 г., 02:19:01

Ответ :

У молюсків процес виділення, або екскреції, відбувається через спеціальний орган, який називається нирковим або зябровим.

У нирках молюсків відбувається фільтрація крові, вилучення зайвих речовин та утворення сечі.

Організми молюсків, як правило, живуть у водоймах, тому нирки грають важливу роль у підтриманні водного балансу та екскреції шкідливих речовин.

Зябровий апарат молюсків використовується для виділення вуглекислого газу, а також для забезпечення обміну газів, необхідних для дихання.

У деяких видів молюсків, наприклад, в молюсків класу головоногих (кальмари, осьминоги), зябровий апарат може мати більш складну будову і виконувати додаткові функції.

Curokosu 15 янв. 2024 г., 10:36:51 | 5 - 9 классы

Скільки камер у серці молюсків?

Скільки камер у серці молюсків?

​.

Balteshova 12 мар. 2024 г., 02:34:00 | 5 - 9 классы

Чи можуть процеси бродіння відбуватися в організмі людини?

Чи можуть процеси бродіння відбуватися в організмі людини?

Відповідь обгрунтуйте.

50 баллов!

Conquistador 7 мар. 2024 г., 14:04:22 | 5 - 9 классы

«Так — ні»?

«Так — ні».

1. Кільчасті черви мають променеву симетрію тіла.

2. Формування різних видів симетрії тіла пов’язане з певним типом

живлення, характером руху тварини та середовищем існування.

3. Гідра і коренерот — радіально - симетричні тварини.

4. Прямокрилі комахи здатні до стрибків.

5. Тварини, які здатні до активного руху, мають променеву симетрію тіла.

6. Усі рептилії переміщуються дуже повільно.

7. У літаючих ссавців добре розвинений кіль.

8. Для двостулкових молюсків характерний реактивний рух.

9. У тварин двобічна симетрія проявляється у схожості або майже повній

ідентичності лівої і правої половин тіла.

10. Найшвидший бігун серед наземних тварин — гепард.

11. Справжній політ — це активний рух за допомогою крил.

12. У радіально - симетричних тварин є верхня і нижня частини, але правої і

лівої, передньої і задньої немає.

Mimer 17 мар. 2024 г., 23:24:35 | студенческий

Виберіть одну правильну відповідь 1?

Виберіть одну правильну відповідь 1.

Виберіть пару речовин із яких синтезуються вуглеводи :

а) вуглекислий по і кисень ; б) вуглекислий газ і вда

в) вода і амінокислоти ; г) карбонатна кислота і кисень

2.

Виберіть речовину молекула якої побудована із залишків а) і б) глікоген : в гемоглобін ; г) мальтоза

3.

Виберіть речовину, яка належить до липідів

амінокислот :

а) глюкоза 6) колаген, в) жир ; 4 хітин.

У прізвище вченого, який вперше запропонував термін «клітина а) Карл Бер ; 6) Роберт Гук, в) Теодор Швани ; г) Антоні Левенгук.

5. Укажіть речовину із якої побудований поверхневий

клітини

а) хітин : 6) мурсін, 6) целюлоза ; в) колаген

апарат рослинної

6.

Назвіть сполуки, що утворюють, клітинні мембрани а) білки, нуклеїнові кислоти, 6) ліпіди, білки, вуглеводи

в) білки, фосфоліпі

, г) фосфоліпіди, вуглеводи.

7. Який із прикладів ілюструє перетворения лейкопластів на хлоропласти а) дозрівання томатів на сонці, 6) утворення білої м'якоті полуниць ;

в) пожовтіння лимонів ;

г) позелевіння бульб картоплі на сонц

8.

Який основний шлях розщеплення органічних речовин у нейрона : а) гідроліз глюкози 5) гліколі, в бродіння ; г) аеробне розщепления.

9. Як називаються утвори нейронів для комунікації з іншими нервовими клітинами

а) десмосоми, 6) плазмодесми ;

синапси, г) аксони

10.

В якому наборі хромосом спадкова інформація передається наступному поколінню

а) у гаплоїдному ; 6) у диплоїдному, в) у триплоїдному ; г) у поліплоїдному 11.

Як називається процес видозміни спадкової інформації, що є основою такої

різноманітності а) репарація ; б) рекомбінація ; в) реплікація, г) регенерація

12.

Укажіть як називається найдовша фаза мітозу під час якої відбувається конденсація

хромосом :

а) профаза ; 6) метафаза ; в) анафаза ; в телофаза

Виберіть дві правильні відповіді 13.

Виберіть структури клітини, які належать до двомембранних :

а) лізосоми ; 6) клітинний центр ; в) пластиди, г) мітохондрії, д) рибосоми 14.

Виберіть структури клітини, якими утворено цитоскелет : а) гіалоплазма ; б) мікрофіламенти ; в) ендоплазматична сітка : гі мікротрубочки,

д) комплекс Гольджі

15.

Виберіть процеси клітини які є асиміляційними :

а) гліколіз, бу фотосинтез ; в) біосинтез білка ; г) розщепления АТФ, д) дихання

а) 2 молекули молочної кислоти ;

в) 2 молекули АТФ, г) вуглекислий

д) 38 молекул АТФ.

16. Укажіть речовини, які утворюються під час гліколізу 6) 36 молекул АТФ

17.

Укажіть скільки водневих зв'язків утворюється між комплементарними

нуклеотидами ДНК : а) два між А - Т ; б) три між А - 1 ; в) два між Г - 1 ; г) три між Г - Ц ; д) два між А - У.

18. Виберіть ознаки, які характеризують жіночу статеву клітину ссавців :

а) велика не рухома ; 6) велика рухома ; в) невелика рухома ; г) невелика нерухома ;

д) містить запас поживних речовин ; е) не містить запасу поживних речовин 19 Виберіть одне із запропонованих завдань і виконайте його 1.

Порівняйте процеси мітозу та мейозу та схарактеризуйте їх біологічну

роль

2.

Порівняйте процеси транскрипції та реплікації

3.

Поясніть, в чому полягає універсальність генетичного коду.

Вы находитесь на странице вопроса Процес виділення у молюсків​? из категории Биология. Уровень сложности вопроса рассчитан на учащихся 5 - 9 классов. На странице можно узнать правильный ответ, сверить его со своим вариантом и обсудить возможные версии с другими пользователями сайта посредством обратной связи. Если ответ вызывает сомнения или покажется вам неполным, для проверки найдите ответы на аналогичные вопросы по теме в этой же категории, или создайте новый вопрос, используя ключевые слова: введите вопрос в поисковую строку, нажав кнопку в верхней части страницы.