Для чого людству потрібно вивчати стан та розвиток біосфери?

Биология | 10 - 11 классы

Для чого людству потрібно вивчати стан та розвиток біосфери?

​.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
89537844733 21 июн. 2024 г., 22:23:08

Ответ :

щоб розуміти, що знаходиться поза нею та як вона впливає на землю, та яка її функція).

Malvinka1425 5 янв. 2024 г., 23:48:00 | студенческий

Замінити одну букву в назві риби и вона стане іншим?

Замінити одну букву в назві риби и вона стане іншим.

Треба 15 - 20 слів допоможіть.

Anton1499 7 апр. 2024 г., 15:12:14 | 5 - 9 классы

Для чого використовують холодильник?

Для чого використовують холодильник?

А) Для охолодження продуктів харчування б) Для охолодження приміщення, у якому холодильник.

В) Для підтримання початкової температури продуктів, що є в холодильнику.

Г) Для знераження продуктів харчування.

Rockyrocky 20 февр. 2024 г., 08:02:16 | 5 - 9 классы

. 2. Опишіть особливості будовиголовного мозку риб?

. 2. Опишіть особливості будови

головного мозку риб.

3. Поясніть, з чим

пов'язанослабкий розвиток

переднього мозку та добрий

розвиток мозочка риб?

4. Опишіть особливості будови

головного мозку амфібій в

порівнянні з мозком риб.

5. Із чим пов'язаний кращий

розвиток переднього мозку та

гірший розвиток мозочка в жаби

порівняно з мозком риби?

Chipchilinkа 9 янв. 2024 г., 07:57:32 | студенческий

1 ) Що таке деградація природи?

1 ) Що таке деградація природи?

2) Які причини деградації природних компонентів?

3) Яка роль людини в деградації природних компонентів?

4) Чи потрібно зберігати природні компоненти?

​.

Эсл 23 мар. 2024 г., 05:35:51 | 1 - 4 классы

Описати наукові дослідження, для проведення яких використавували емпіричні або теоритичні методи дослідження та вказати, чому доцільним було використання тих чи інших методівДопоможіть будь ласка дуже?

Описати наукові дослідження, для проведення яких використавували емпіричні або теоритичні методи дослідження та вказати, чому доцільним було використання тих чи інших методів

Допоможіть будь ласка дуже потрібно❤️.

Bacsan 27 мар. 2024 г., 09:17:59 | 5 - 9 классы

ПОМОГИТЕ СРОЧНО?

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!

30б! 11.

З переліку ознак, що наведені нижче, випишіть в окремі колонки, ознаки плазунів і ознаки амфібій :

органи дихання легені, на пальцях кігті, мають чітко означену шию, розмножуються в воді, газообмін може відбуватися через шкіру, характерна регенерація, розвиток прямий, розвиток з перетворенням, шкіра суха, життя підпорядковане сезонним змінам, ріст пов'язаний з линянням, очи захищені повіками.

​.

Password98 18 янв. 2024 г., 16:50:19 | 5 - 9 классы

1. Як ускладнювалася будова головного мозку копитаючих?

1. Як ускладнювалася будова головного мозку копитаючих?

2. Порівняйте розвиток півкуль головного мозку хребетних тварин різних класів.

Як позначилося на поведінці

тварин на їх нервової системи?

3. Дайте порівняльну характеристику нервової системи хребетних.

СРОЧНО!

Vovcashow 7 янв. 2024 г., 20:57:03 | 5 - 9 классы

По горизонталі : 2?

По горизонталі : 2.

Тип нервової системи, що складається з нейронів, які, з'єднуючись між собою, утворюють сітку.

3. Органи дихання риб.

Ь 7. Нервова клітина.

9. Органи дихання наземних тварин.

10. Відділ трубчастої нервової системи, що включає головний та спинний МОЗОК.

По вертикалі : 1.

Чинник навколишнього середовища або внутрішній чинник організму, здатний викликати подразнення.

4. Легеневі пухирці.

5. Здатність переходити зі стану спокою в діяльний стан у відповідь на дію подразника.

6. Сукупність клітин, подібних за походженням, будовою та пристосова - них до виконання однієї або декількох функцій.

8. Нервовий вузол.

​.

Edgar19774 31 мар. 2024 г., 10:14:09 | 5 - 9 классы

1 Упиши пропущене?

1 Упиши пропущене.

Відтвори інформацію з пам'яті стільки разів, скільки потрібно,

щоб розповісти під час перевірки домашнього завдання.

1. Для досліджень природи

2.

Вимірювальними називають

прилади, що

використовують

характеристики тiл i явищ

з певним еталоном.

Ta

прилади.

3. Вивчати віддалені тіла природи,

а також такі, що мають дуже

малі розміри, допомагають

5.

Найголовнішим елементом

мікроскопа є -

7.

Що вивчае процеси,

які відбуваються в атмосфері

та впливають на погоду.

9. Прогнози погоди бувають

Ta

4.

Найважливіший збільшувальний

прилад для біологів -

6.

Мікроскоп дає можливість

роздивитися найменшу

структурно - функціональну

одиницю живого -

це наука, 8.

Прогноз погоди

це науково обґрунтоване

її майбутнього стану.

(на місяць або сезон).

670AH

YTHOX

(на 1 - 4 дні) пжжжжжжжжжжжжж.

Керрррр4128524 5 февр. 2024 г., 10:52:37 | 10 - 11 классы

Завдання 1?

Завдання 1.

Вибрати із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних.

1. Органічні речовини з неорганічних утворюють : а)

автотрофи ; 6) гетеротрофи ; в) продуценти ; г) консументи ; г) редуценти ; д) фототрофи.

2. Між організмами одного виду можуть виникати зв'язки : а) конкуренція ; б) мутуалізм ; в) коменсалізм ; г) паразитизм ; г) хижацтво.

3. Показники, які характеризують стан популяції, - це : а) видова структура ;

6) густота ; в) чисельність ; г)вікова структура ; г) статева структура ; д) біомаса.

4. Фактори, які визначають територію поширення виду, називають : а) абіотичними ; б) біотичними ; в)

антропогенними ; г) обмежуючими ; г) кліматичними ; д) симбіозом.

5. Еврибіонтами є : а) форель річкова ; б) бурий ведмідь ; в) коала ; г) прохідні риби ; г) головоногі молюски ; д) білий ведмідь.

Б. Біосфера - це : а) жива оболонка Землі ; б) розумова оболонка Землі ; в) частина оболонок Землі, населених живими організмами ; г) сукупність усіх природоохоронних територій ; г) єдина глобальна екосистема Землі.

Super11ru 25 февр. 2024 г., 19:13:55 | студенческий

У людини фенілкетонурія успадковується як рецесивна ознака?

У людини фенілкетонурія успадковується як рецесивна ознака.

Захворювання пов‘язане з відсутністю ферменту, який розщеплює фенілаланін.

Надлишок цієї амінокислоти у крові призводить до ураження центральної нервової системи і розвиток недоумкуватості.

Визначте вірогідність розвитку захворювання у дітей в родині, де обоє батьків гетерозиготні за цією ознакою.

При схрещуванні чорного півня без хохолка з бурою хохлатою куркою всі гібриди виявилися чорними та хохлатими.

Визначте генотипи батьків та гібридів?

Які ознаки є домінантними?

Який відсоток бурих без хохолка курчат вийде у результаті схрещування гібридів у другому поколінні?

У людини деякі форми короткозорості домінують над нормальним зором, а кольор карих очей - над блакитними.

Яких нащадків можна очікувати від шлюбу короткозорого кароокого чоловіка із блакитноокою жінкою з нормальним зором.

Визначте всі можливі генотипи батьків та нащадків.

Деякі форми катаракти та глухонімоти у людини передаються як аутосомні рецесивні незчеплені ознаки.

1. Яка вірогідність народження дітей з двома аномаліями в родині, де обоє батьків гетерозиготи по двох парах генів?

2. Яка вірогідність народження дітей з двома аномаліями у родині, де один з батьків страждає катарактою, а другий з подружжя гетерозиготен по цим ознакам.

Записувати задачі у вигляді

Дано :

А - ____ ; а - _____

Р - ?

F1 : - ?

Розв‘язання :

Р : ♀ __ х ♂ ____

G : _____ х _____

F1 :

Відповідь :

На этой странице находится вопрос Для чого людству потрібно вивчати стан та розвиток біосфери?. Здесь же – ответы на него, и похожие вопросы в категории Биология, которые можно найти с помощью простой в использовании поисковой системы. Уровень сложности вопроса соответствует уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов. В комментариях, оставленных ниже, ознакомьтесь с вариантами ответов посетителей страницы. С ними можно обсудить тему вопроса в режиме on-line. Если ни один из предложенных ответов не устраивает, сформулируйте новый вопрос в поисковой строке, расположенной вверху, и нажмите кнопку.