Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини?

Биология | 5 - 9 классы

Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини.

А) глибокий вдих б) чхання в) спокійний видих г) спокійний вдих.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Nastyanastya777 26 мая 2018 г., 05:50:49

Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини.

А) глибокий вдих б) чхання в) спокійний видих г) спокійний вдих.

Відповідь : г).

Nukekg 21 июл. 2018 г., 03:07:09 | 5 - 9 классы

Як зберегти вітаміни під час приготування їжі?

Як зберегти вітаміни під час приготування їжі?

Иришка77 21 нояб. 2018 г., 16:55:40 | 5 - 9 классы

Процес , під час якого діафрагма?

Процес , під час якого діафрагма.

. , під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини.

OlaHi43 16 февр. 2018 г., 10:21:00 | 5 - 9 классы

Через яку частину тіла не проходить повітря під час дихання А)Бронхи Б)Трахея В)Рот Г)Діафрагма Д)Гортань?

Через яку частину тіла не проходить повітря під час дихання А)Бронхи Б)Трахея В)Рот Г)Діафрагма Д)Гортань.

Yurinamarina7 24 мая 2018 г., 00:06:37 | 5 - 9 классы

Тема : Дихальна ситемаЩо таке вдих і видих?

Тема : Дихальна ситема

Що таке вдих і видих?

Нерова і гуморальна регуляції?

Nata3134 18 янв. 2018 г., 12:09:29 | 10 - 11 классы

1. Укажіть процес, під час якого відбувається кон'югація хромосом : а) мітоз ; б) перший мейотичний поділ ; в) другий мейотичний поділ ; г) брунькування клітини?

1. Укажіть процес, під час якого відбувається кон'югація хромосом : а) мітоз ; б) перший мейотичний поділ ; в) другий мейотичний поділ ; г) брунькування клітини.

Lulush67 18 июл. 2018 г., 04:07:35 | 1 - 4 классы

Поясніть взаємозвязок між процесами вдиху і видиху?

Поясніть взаємозвязок між процесами вдиху і видиху.

EnerJaizer108 23 нояб. 2018 г., 18:22:56 | 5 - 9 классы

Як називається фізіологічний процес , під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини?

Як називається фізіологічний процес , під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини?

Viktoriaostapet 15 дек. 2018 г., 03:27:25 | 5 - 9 классы

Помогите, пожалуйста?

Помогите, пожалуйста!

Назвіть одноклітинну водорість, яка живе в прісній водоймі.

А фукус Б ламінарія В спірогіра Г хламідомонада 2.

Назвіть процес, під час якого рослина вбирає вуглекислий газ і виділяє кисень.

А фотосинтез Б дихання В транспірація Г фототропізм 3.

Назвіть речовину, з якої складається зовнішній шар черепашки (мушлі) молюсків.

А рогоподібна Б вапняк В перламутр Г хітин 4.

Укажіть тварину, пристосовану до полювання у воді.

А кріт звичайний Б видра звичайна В кінь Пржевальського Г мартишка зелена 5.

Назвіть відділ головного мозку, який забезпечує координацію рухів.

А довгастий мозок Б мозочок В середній мозок Г проміжний мозок 6.

Укажіть структуру організму людини, у якій утворюються клітини крові.

А червоний кістковий мозок Б жовтий кістковий мозок В хрящова тканина Г окістя 7.

Назвіть походження збудника туберкульозу.

А вірус Б бактерія В одноклітинна тварина Г алерген 8.

Укажіть елемент будови кістки, який забезпечує її ріст у товщину.

А міжклітинна речовина Б жовтий кістковий мозок В хрящова тканина Г окістя 9.

Назвіть кінцевий продукт енергетичного обміну.

А глюкоза Б гліцерин В амінокислота Г вуглекислий газ 10.

Назвіть залози, які своїми протоками відкриваються на поверхню шкіри.

А сльозові Б потові В ендокринні Г травні 11.

Укажіть фактор, який впливає на частоту дихання.

А якісний склад їжі Б артеріальний тиск В інтенсивність реабсорбції Г вміст СО2 у крові 12.

Назвіть залозу, яка виробляє гормон росту.

А гіпофіз Б епіфіз В гіпоталамус Г щитоподібна Друга частина 13.

Назвіть харчові продукти, які виготовляють завдяки життєдіяльності певних бактерій.

А соняшникова олія Б квашені огірки В копчена риба Г пиво 14.

Назвіть компонент покритонасінної рослини, не здатний укорінюватися.

А листок Б квітка В пагін Г брунька 15.

Назвіть представника типу Членистоногі, органом виділення якого є зелена залоза.

А кліщ собачий Б жук колорадський В міль яблунева Г рак річковий 16.

Укажіть особливість будови пінгвінів, яка відрізняє їх від інших видів птахів.

А наявність перетинок між пальцями задніх кінцівок Б відсутність легеневих мішків В відсутність бічних борідок у пір’їн Г здатність пірнати у воду 17.

Укажіть камеру серця, у яку надходить венозна кров судинами, що містять внутрішні кишенькові клапани.

А праве передсердя Б правий шлуночок В ліве передсердя Г лівий шлуночок 18.

Укажіть орган сечовидільної системи, запалення якого називають «цистит».

А ниркова миска Б сечовий міхур В сечовід Г сечівник 19.

Назвіть кістку в складі скелета вільних кінцівок, яка не поєднується суглобами із сусідніми кістками.

А променева Б надколінок В мала гомілкова Г таранна 20.

Укажіть елемент будови ока, завдяки якому зображення потрапляє на сітківку в перевернутому вигляді.

А склисте тіло Б рогівка В кришталик Г зіниця 21.

Укажіть рису будови, що відрізняє артерії від вен.

А більш товстий шар непосмугованих м’язів Б наявність у стінках посмугованих м’язів В відсутність сполучнотканинної оболонки Г наявність внутрішньої епітеліальної вистилки 22.

Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини.

А глибокий вдих Б чхання В спокійний видих Г спокійний вдих Третя частина 23.

Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на малюнку, і виберіть правильні : І – це плоди квіткових рослин ; ІІ – плоди, позначені цифрами 1, 2, 3, – однонасінні ; ІІІ – усі плоди соковиті ; ІV – плід, позначений цифрою 4, називається «біб».

А тільки І Б І і ІІ В І, ІІ, ІІІ Г І, ІІ, ІV 24.

Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на малюнку, і виберіть правильні : І – тварина пристосована до польоту ; ІІ – має трикамерне серце ; ІІІ – зародок розвивається в яйці ; ІV – відсутні зуби.

А І і ІІ Б І і ІІІ В І, ІІІ, ІV Г тільки І 25.

Укажіть правильні твердження, які стосуються зображеної на малюнку структури організму людини : І – це будова кісткової тканини ; ІІ – це кров людини ; ІІІ – цифрою 1 позначено еритроцити ; ІV – цифрою 2 позначено остеоцити.

А тільки І Б тільки ІІ В ІІ і ІІІ Г І і ІV 26.

Установіть відповідність між кісткою і різновидом з’єднання, яким вона приєднується до сусідньої.

1 лобова А повне зрощення 2 кінцева фаланга пальця Б нерухоме 3 стегнова В напіврухоме 4 грудина Г одноосьовий суглоб Д багатоосьовий суглоб 27.

Розмістіть елементи сенсорної системи рівноваги від першого до останнього згідно з послідовністю сприйняття ними положення тіла в просторі.

А мозок Б провідні шляхи В рецепторні клітини Г отоліти.

Таша3 28 июл. 2018 г., 22:59:05 | 5 - 9 классы

Назвіть ознаку яка не властива воді А під час охолодження стискується Б під час замерзання розширюється В під час нагрівання розширюється Г має високу теплопровідність?

Назвіть ознаку яка не властива воді А під час охолодження стискується Б під час замерзання розширюється В під час нагрівання розширюється Г має високу теплопровідність.

Zagalmaz 17 мая 2018 г., 09:19:33 | 5 - 9 классы

Етап дихання під час якого відбувається газообмін із зовнішнім середовищем?

Етап дихання під час якого відбувається газообмін із зовнішнім середовищем.

На этой странице сайта вы найдете ответы на вопрос Назвіть фізіологічний процес, під час якого діафрагма розтягується під тиском органів черевної порожнини?, относящийся к категории Биология. Сложность вопроса соответствует базовым знаниям учеников 5 - 9 классов. Для получения дополнительной информации найдите другие вопросы, относящимися к данной тематике, с помощью поисковой системы. Или сформулируйте новый вопрос: нажмите кнопку вверху страницы, и задайте нужный запрос с помощью ключевых слов, отвечающих вашим критериям. Общайтесь с посетителями страницы, обсуждайте тему. Возможно, их ответы помогут найти нужную информацию.